Welcome to SA Hunting Rifle Shooting Association


SAHRSA Annual General Meeting 2021

Notice of AGM

Liga Jaargeld Registrasie en aansluiting 2021

Die liga jaargelde beloop R500 vir die jaar en is betaalbaar vanaf Februarie 2021. Familie lede betaal net R250 na die hooflid R500 betaal het. Alle Nuwe liga skuts moet R100 registrasie fooi by betaal. Laat registrasies vir die liga na 31 Maart 2021 moet ook her registreer met R100 foo

SAHRSA SAFARI OUTDOOR SA OPE and SA Top 50 2021 Entries Closed

SA OPEN and SA Top 50 event location

Die Koöperasie Oos Kaap OPE 2021 Inskrywings no oop

Amptelike SAJSV Liga skiet / Official SAHRSA League event

The Co-op Eastern Cape and Eden 223 Entries now open

Official SAHRSA 223 league Event

General Gallery
SA Open 2017 223 Class
Gauteng Open 2017
Safari Outdoor SA OPE 2018
IHRSA 2018 World Shoot
SA Open and Top50 2019
Highlights of the recent SA open held in Joubertina 17-18 May 2019
Oos Kaap Ope 2019
Ko-OP Oos Kaap Ope 2019

Designed And Developed by Dreamstate Interactive